Meist

Vaktsineerimine Tallinna koolides

 


2., 9. ja 10. oktoobril toimub Tallinna koolides taas vaktsineerimine. Augustis esimese doosi saanud inimesed tulevad teist vaktsiinisüsi saama, kuid lisaks on vaktsineerima oodatud ka kõik teised huvilised.

16 Tallinna koolis on 12-aastastel õpilastel ja kõigil täiskasvanutel taas kord vähemalt võimalus eelregistreerimata vaktsineerida Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga. Vaktsineerimist koolides viivad läbi Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tervishoiutöötajad koostöös kooliõdedega.

2. oktoobril kell 10-18

 • Kesklinnas Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6)
 • Lasnamäel Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi 3)
 • Lasnamäel Tallinna Laagna Gümnaasiumis (Vikerlase 16)
 • Haaberstis Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis (Järveotsa tee 31)
 • Mustamäel Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10)
 • Põhja-Tallinnas Pelgulinna Gümnaasiumis (Mulla 7).

9. oktoobril kell 10-18

 • Kesklinnas Tallinna 21. Koolis (Raua 6)
 • Lasnamäel Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (K. Kärberi 9)
 • Õismäel Tallinna Õismäe Vene Lütseumis (Õismäe tee 28)
 • Mustamäel Tallinna 53. Keskkoolis (J. Sütiste tee 42)
 • Mustamäel Tallinna Tehnikagümnaasiumis (Sõpruse pst 187)
 • Nõmmel Tallinna Nõmme Põhikoolis (Raudtee 68)
 • Põhja-Tallinnas Ehte Humanitaargümnaasiumis (Ehte 9).

9. oktoobril kell 10-15

 • Pirital Pirita Majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19),

10. oktoobril kell 10-18

 • Kristiines Tallinna Kristiine Gümnaasiumis (Nõmme tee 32)
 • Lasnamäel Lasnamäe Gümnaasiumis (Pae 59) Haaberstis.

Oluline info

 • Vaktsineerimine on vabatahtlik ning alla 18-aastase õpilase vaktsineerimiseks peab lapsevanem andma nõusoleku. Nõusoleku väljendamiseks võib vanem tulla koos lapsega vaktsineerimisele, lapse vaktsineerimisele registreerida digilugu.ee või telefonil 1247 või anda kirjaliku nõusoleku.
 • Lapsevanema kirjaliku nõusoleku vorm on SIIN. Lapsevanem võib
  a) nõusoleku vormi täita, välja trükkida, allkirjastada käsitsi või
  b) kirjutada käsitsi kaasapandud vormi eeskujul nõusolek ja see allkirjastada. Paberil nõusolek tuleb vaktsineerimisele kaasa võtta.
 • Vaktsineerima tulles on vajalik kaasa võtta ID-kaart ning alla 18-aastase õpilase puhul – kui ta tuleb ilma vanemata – lapsevanema kirjalik nõusolek.

 • Vaktsineerima võib tulla koos oma vaktsineerimata pereliikmete ning sõpradega, registreerima ei pea.
 • Iga Tallinna õpilane saab vaktsineerima minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine toimub.
 • Põhjalik info vaktsiini koostise, vastunäidustustuste, võimalike kõrvaltoimete ja hoiatuste kohta on leitav vaktsineeri.ee/covid-19/covid-19-vaktsiinid.   

 

 Nõusoleku vorm


Meie kooli teavad paljud kui gümnaasiumi „Poliloog“, mis alustas oma tegevust 1. septembril 1994. aastal. 2006. aastal sai kool nüüdisaegse nime – Eurogümnaasium.

Eurogümnaasiumis on klassikalised haridustraditsioonid läbi põimunud kaasaegsete haridustehnoloogiatega. Me pakume kõrgetasemelist varakult alustatud inglise ja saksa keele õppimise võimalust ning  ka õpet individuaalprogrammide järgi.

Kooli missioon on töötada kõigi õpilastega, seal hulgas aidates kaasa nende hariduslike ja kasvatuslike puudujääkide likvideerimisele. Me püüame leida õige lähenemistee igale õppurile arvestades tema võimeid ja sellest lähtuvalt maksimaalselt motiveerida õppimist. Oleme seisukohal, et igaühel on oma, temale ainulaadne anne.Õpetamise eesmärk on innustada ja arendada seda annet enne kui see kustub. Iga ühiskond vajab andekaid inimesi ja kooli ülesanne on õigeaegselt seda märgata, toetada ja arendada lapse võimeid. Loomingulist isiksust, kes on võimeline analüütiliseks, produktiivseks ja iseseisvaks tööks ning mittetraditsiooniliste otsuste vastuvõtmiseks tulevikuühiskonnas, võib kasvatada ja kujundada siis, kui arvestatakse usalduse, austuse ja koostöö pedagoogilisi printsiipe.

Eurogümnaasiumil kui eraharidusasutusel on loodud võimalused loominguliste eelduste ja võimetearendamiseks andekatele ja eriti kiire arenguga õpilastele. Seda võimaldavad klasside jagamine väikesteks gruppideks kõikidel kooliastmetel (õppimine eri tasemetel), ka rakendatavad kommunikatiivsed ja projekt-metoodikad.

Eurogümnaasiumis on ette valmistatud ja edukalt kasutusel paindlik õppesüsteem (ACSEL programm), mis on orienteeritud iga õpilase individuaalsele õppimistempole. See uuenduslik  skeem on Eurogümnaasiumi know-how, mis võimaldab igal õpilasel valida just temale sobiva

ajakasutuseriikliku õppekava läbimiseks.Õppeprotsessi planeerimise metoodika, selle organiseerimine ja õpistrateegiate korrigeerimine tugineb õpetajate ja lastevanemate ühistööle.

Kuid peamisteks oma õppimise kujundajateks on ikka õpilased ise. Näiteks, 4. klassi õpilane võib kiiremini edasi liikuda teatud kindlates ainetes: tema teadmised ajaloost võivad vastata 5. klassi kompetentsile, matemaatikas saab ta väga hästi hakkama 6. klassi tööga. Seega jääb tal vaba aega ja energiat tegelemiseks spordiga, loominguga, suhtlemisega ja oma huviringi laiendamisega.

Üks ACSEL süsteemi väljundeid on võimalus 11.-12. klassi gümnaasiumi õppekava läbida ühe õppeaastaga. Vastuvõtt sellisesse „ajaliselt nihutatud“ klassi on olnud traditsiooniliselt suur. Kuid õppimine sellises klassis on raske, kui õpilane tuleb Eurogümnaasiumisse tavalisest koolist. Niisugust koormust ei talu igaüks ja võib tekkida olukord riskida madalate eksamipallidega. Nimetatud probleemi pole aga õpilastel, kes on õppinud Eurogümnaasiumi alg- ja põhikoolisACSEL süsteemi järgi (vanemate sooviavalduse alusel) ja võidavad seega ajas: õppematerjal on neil osaliselt juba varem eelmistes klassides läbitud. Riikliku õppekava omandamine 11.-12. klassis ühe õppeaastaga annab õpilasele võimaluse realiseerida oma individuaalset hariduslikku trajektoori ja annab lisaaega ettevalmistusteks kõrgkooli astumiseks.

Me tunneme uhkust meie kogemustega õpetajate üle, kes kannavad hoolt õpetamise kõrge taseme eest. Eurogümnaasiumi õpetajate hulgas on käibivate õpikute, mille järgi töötavad kõik vene õppekeelega koolide õpilased Eestis, autorid Anne Nahkur ja Sergei Mitjurjov. Meie õpetajad teavad nimepidi iga õpilast ja on õpilastele autoriteetideks.

Veel üks tähtis ülesanne, millega me hästi oleme hakkama saanud, on õpilastele koolis loodud
psühholoogiline kliima ja olmeline mugavus. Eurogümnaasiumi hoone on täielikult rekonstrueeritud ja kooskõlla viidud nüüdisaegsete nõuetega. Loomisel on kommunikatiivse tehnoloogia süsteem.

Eelmistel aastatel on Eurogümnaasiumi lõpetanud ca 500 õpilast. Igal aastal on nende hulgas medaliste, konkursside ja olümpiaadide osavõtjaid. Eurogümnaasiumi lõpetajad jätkavad oma haridusteed nii Eesti kõrgkoolides (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Euroakadeemia, EBS) kui ka välismaal – Saksamaal, Itaalias, Taanis, Suurbritannias, Venemaal.

Me loodame, et meie lõpetajatest saavad  haritud, korralikud, enesekindlad inimesed, kes  iseseisvalt teevad oma elutee valiku, püstitavad eesmärgid ja on valmis nende saavutamiseks töötama.

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia